biggmarka@cyberpark.com.tr
+90 312 265 00 40

BİGG MARKA Yeşil Büyüme Çağrısı ile Yeni Girişimcilerini Bekliyor!

TÜBİTAK 1512 BİGG kapsamında Uygulayıcı Kuruluş olarak Bilkent CYBERPARK’ın Pamukkale Teknokent ve Konya Teknokent iş birliğinde yürütmüş olduğu BİGG MARKA programının yeni dönemi, “Yeşil Büyüme Çağrısı” ile başlıyor! Türkiye’nin en yüksek başarı oranına sahip Uygulayıcı Kuruluşları arasında yer alan Bilkent CYBERPARK’ın 2015 yılından itibaren yürüttüğü BİGG MARKA programı, yeni döneminde Ar-Ge ve yenilik odaklı tüm girişimci adaylarını ağırlayacak.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve yeşil büyümeye önem verilerek var olan kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılması ve işletilmesi vurgusuyla TÜBİTAK, ilk tematik çağrısıyla girişimcileri desteklemeye devam etmektedir. Bu çağrıda TÜBİTAK, başvuru alanlarını İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik, Temiz ve Döngüsel Ekonomi, Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı, Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım ve Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım olarak belirlemiştir.

BİGG MARKA, girişimcilerin Ar-Ge ve yenilik odaklı iş fikirlerini, girişimcilik eğitimleri, birebir mentorluklar ve prototipleme desteğiyle nitelikli birer iş planına dönüştürülüp TÜBİTAK tarafından verilecek 200.000 TL hibe ile şirketleşmesine olanak sağlamaktadır. Birebir mentorluklar kapsamında yer alan iş geliştirme mentorlukları ile iş planlarını oluşturan girişimciler, aynı zamanda geçmiş zamanda olduğu gibi sektör lideri paydaşlardan sağlanan dikey mentorluklar ile projelerini sahada güçlendirme fırsatı elde etmekte. Ayrıca girişimci adaylarının ürün geliştirme süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla Bilkent CYBERPARK firmalarından Ön Prototipleme ve Tasarım desteği verilmektedir.

Girişimcilerin şirketleşmeleri durumunda ticarileşebilir bir modele sahip olmalarını hedefleyen BİGG MARKA, bu kapsamda girişimci adaylarını yatırımcılar ile bir araya getirerek erken aşamada yatırım görüşmesi süreçlerinde deneyim kazandırmaktadır. Bilkent Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) de desteği ile yürütülen bu programda, Bilkent TTO tarafından akademisyen girişimcilere özel birebir mentorluklar da üniversite sanayi iş birliğini güçlendirmek hedefiyle devam etmektedir.

Bugüne kadar 69 girişimcinin toplam 12 Milyon TL hibe alarak şirketleşmesine ve hayallerini gerçekleştirmesine destek olan BİGG MARKA’nın yeni dönemine son başvuru tarihi 17 Ekim 2021! Ar-Ge ve yenilik odaklı iş fikri olup açık ve örgün öğrenim veren üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencisi veya mezunu tüm girişimci adayları www.biggmarka.cyberpark.com.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir.