biggmarka@cyberpark.com.tr
+90 312 265 00 40

1. Başvuru

Girişimciler BiGG MARKA web sitesi üzerinden iş fikri başvurularını eksiksiz tamamlarlar.

2. Eğitim

Girişimciler iş modeli, pazar ve yenilikçilik gibi alanlarda farklı eğitimlere katılım gösterirler.

3. Mentorluk Kampları

Girişimciler mentorluk kamplarında mentorlarla birebir görüşmeler gerçekleştirir.

4. İş Planı Teslimi

Girişimciler iş fikrinin yenilikçi yönü, pazar ve yapılabilirliği anlatan iş planını teslim eder.

BiGG Nedir?

TÜBİTAK 1812 - Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BİGG); girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürerek 900.000 TL yatırım desteği ile şirketleşmelerine olanak sağlamaktadır. Program başvuruları Uygulayıcı Kuruluşlardan üzerinden gerçekleşmekte ve girişimcilerin iş fikri başvurularını toplanması ile değerlendirilmesi, başarılı bir girişime dönüşmesi için iş planı hazırlama desteği verilmesi de Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Bilkent CYBERPARK, MEF Üniversitesi, BilgeAdam ve Kütahya Dumlupınar TTO iş birliğinde 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arıtılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında açılan çağrı sonucu seçilen ve 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programının 1. aşama faaliyetlerini yürütecek Uygulayıcı Kuruluşlar arasında yer almaktadır.

Neden BİGG MARKA?

BiGG MARKA, bugüne kadar 94 girişimcinin toplam 21.150 Milyon TL hibe ve yatırım almasına destek oldu! Birçok girişimci adayının hayallerini gerçekleştirmesine destek olan BiGG MARKA, teknoloji tabanlı iş fikri olan tüm girişimci adaylarını bekliyor! Programda temel girişimcilik eğitimleri, birebir ve online iş geliştirme mentorlukları, sektör uzmanlarından dikey mentorluklar, yatırımcı görüşmeleri ve tasarım ile ön prototipleme destekleri bulunmaktadır. Tamamen girişimci ihtiyacına yönelik kurgulanan BİGG MARKA ile iş fikrinizi nitelikli birer iş planına dönüştürebilirsiniz.

Neden CYBERPARK?

Bilkent CYBERPARK, Bilkent Üniversitesi ve Bilkent Holding tarafından 2002 yılında kurulmuş olup; Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi teknoparkıdır. Bilkent CYBERPARK’ da çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 320 teknoloji firması, 4 Araştırma Merkezi ve 4500'ün üzerinde Ar-Ge personeli bulunmaktadır. Bilkent CYBERPARK, yüksek nitelikli ofis hizmetlerine ek olarak, ulusal ve uluslararası alanlarda ödüllendirilmiş programları ile bünyesinde bulunan firmalarının ihtiyaçlarına yönelik gelişme ve iş birliği faaliyetleri ile firmalara katma değerli hizmetler sağlamaktadır. Bünyesine yeni eklediği bölge dışı kuluçka merkezi ile Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkı sunmaya devam etmektedir. Bilkent CYBERPARK, 20 yılın üzerindeki kuluçka tecrübesi ile BİGG MARKA programında, girişimci özelinde kurgulanmış hizmetleri ile girişimcilere destek olmaktadır.

Haberler

Başvuru Koşulları

Programa ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin;

- Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,

- Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi,

aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde Programa başvurabilecektir;

- Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,

- Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

Çağrı Konusu ve Kapsamı

Yeni çağrı duyurusu TÜBİTAK tarafından yapıldığında çağrı konuları paylaşılacaktır.

Girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, fikir sürecinden ticarileşebilir bir model oluşturma yolunda gerekli olan tüm temel girişimcilik eğitimleri, BİGG MARKA programının uzman eğitmenleri tarafından sağlanmaktadır.

  • Teknoloji Girişimciliği ve İş Modeli Eğitimi
  • İş Planı Oluşturma Eğitimi
  • Etik Kurul Süreci Eğitimi
  • Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimi
  • Şirket Kurma ve TGB Teşvikleri Eğitimleri
  • İş ve Ticaret Hukuku Eğitimi
  • Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi
  • TÜBİTAK BİGG İş Planı, Bütçe ve Finansal Planlama Eğitimi
  • Workshoplar

 

Sadece bu proje için tanımlanmış olmayıp, daha önceleri girişimci aday adaylarına yönelik olarak başka vesileler ve başka çerçevelerde başarı ile yürütülmüş; hem eğitmenler hem de verilen hizmetlerin kalitesinin ispatlandığı programlardır. Temel Girişimcilik eğitimleri ile başlayan bu süreç fikri mülkiyet hakları, etik kurul süreci ve şirketleşme eğitimleri ile devam etmektedir. Bu eğitimlerin ardından başlayan birebir mentorluk kamplarında iş fikri, teknoloji ve müşteri doğrulama üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır. İş planı yazma kampı ile birlikte bütçeleme ve sunum eğitimleri de girişimci adaylarına sağlanarak başarılı iş planları oluşturulmaktadır.

Tüm bu süreçte birebir iş geliştirme mentorlukları alanında uzman ve deneyimli mentor ekibi tarafından sağlanmaktadır. 

 

Alanında uzman, sektör lideri firmalar tarafından sağlanacak olan dikey mentorluklar eşliğinde iş planı yazma kampında girişimcilere destek verilecektir. 

Yürüttüğümüz başarılı uluslararası programlarla birlikte edindiğimiz network’u tüm girişimci adaylarına açmakla birlikte, global pazarı hedefleyen girişimcilere global mentorlara ulaşım olanağı sunulmaktadır. Bölgemizde yer alan 100'ü kuluçka toplamda 350 Ar-Ge firması yer almaktadır. Bu firmalardan, girişimcilerle deneyimlerini paylaşabilecek, alanında uzman, yatırım almış deneyimli ekipler tarafından mentörlük desteği sağlanmaktadır.

 

BİGG MARKA programı kapsamında girişimcilere birebir/online teknik mentorluklar, ön prototipleme ve tasarım desteği sağlanmaktadır.

 

      

İş planı yazma kampı sürecinde, prototip aşamasını tamamlamış ve iş planlarına ivme kazandırmış olan girişimcilerin yatırımcı görüşmelerinde deneyim kazanmalarını sağlamak ve ilerleyen süreçlerde ticarileşme süreçlerine destek olmak amacıyla yatırımcı görüşmeleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin önde gelen yatırımcılarından DCP, Inventram, Collective Spark, Vestel Ventures ve Startupfon ile iş birlikleri gerçekleştirilmiştir.