biggmarka@cyberpark.com.tr
+90 312 265 00 40

BiGG Nedir?

TÜBİTAK 1812 - Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BİGG); girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürerek 900.000 TL yatırım desteği ile şirketleşmelerine olanak sağlamaktadır. Program başvuruları Uygulayıcı Kuruluşlardan üzerinden gerçekleşmekte ve girişimcilerin iş fikri başvurularını toplanması ile değerlendirilmesi, başarılı bir girişime dönüşmesi için iş planı hazırlama desteği verilmesi de Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Bilkent CYBERPARK, MEF Üniversitesi, BilgeAdam ve Kütahya Dumlupınar TTO iş birliğinde 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arıtılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında açılan çağrı sonucu seçilen ve 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programının 1. aşama faaliyetlerini yürütecek Uygulayıcı Kuruluşlar arasında yer almaktadır.