biggmarka@cyberpark.com.tr
+90 312 265 00 40
Eğitim Programları

Girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, fikir sürecinden ticarileşebilir bir model oluşturma yolunda gerekli olan tüm temel girişimcilik eğitimleri, BİGG MARKA programının uzman eğitmenleri tarafından sağlanmaktadır.

  • Teknoloji Girişimciliği ve İş Modeli Eğitimi
  • İş Planı Oluşturma Eğitimi
  • Etik Kurul Süreci Eğitimi
  • Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimi
  • Şirket Kurma ve TGB Teşvikleri Eğitimleri
  • İş ve Ticaret Hukuku Eğitimi
  • Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi
  • TÜBİTAK BİGG İş Planı, Bütçe ve Finansal Planlama Eğitimi
  • Workshoplar