biggmarka@cyberpark.com.tr
+90 312 265 00 40
Kimler Başvurabilir

Başvuru Koşulları

Programa ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin;

- Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,

- Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi,

aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde Programa başvurabilecektir;

- Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,

- Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

Çağrı Konusu ve Kapsamı

i. İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitliik

ii. Temiz ve Döngüsel Ekonomi

iii. Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı

iv. Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım

vi. Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım