biggmarka@cyberpark.com.tr
+90 312 265 00 40
Kimler Başvurabilir

Programa ön başvuru tarihi itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin;
- Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
- Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
- Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi,

Aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde başvurabilecektir;
- Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
- Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

 

Çağrı Konusu ve Kapsamı

i. Akıllı Ulaşım

ii. Akıllı Üretim Sistemleri

iii. Enerji ve Temiz Teknolojiler

iv. İletişim ve Sayısal Dönüşüm

v. Sağlık ve İyi Yaşam

vi. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme