TÜBİTAK BİGG (BİREYSEL GENÇ GİRİŞİM) PROGRAMI

TÜBİTAK, 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı için başvurular artık Uygulayıcı Kuruluşlardan girişimcilerin iş fikri başvurularını toplaması ve değerlendirmesi, başarılı bir girişime dönüşme potansiyeli olan iş fikirleri için iş planı hazırlama desteği vermesi ile gerçekleşecektir. Bilkent Cyberpark 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında açılan çağrıya başvurmuş ve 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programının 1. aşama faaliyetlerini yürütecek Uygulayıcı Kuruluşlar arasında çok yüksek bir puanla yer almayı başarmıştır.

Bilkent Cyberpark Temmuz ayı boyunca girişimci adaylarının iş fikri başvurularını toplayıp kendi değerlendirme mekanizmalarında eleyerek uygun bulduğu iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama sürecine tabii tutmaya ve nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek olacaktır.

DENEYİM

Cyberpark 12 yılı aşkın süredir hizmet veren Kuluçka Merkezi ile Türkiye’ye rol modeldir.

EĞİTİM

Cyberpark M.A.R.K.A; girişimcilere tamamı ücretsiz, başarısı onaylanmış, tecrübeye dayalı, kişiselleştirilmiş, adaylara farklı networklere erişim olanağı sağlayacak, yüksek katma değerli ve uzun vadeli, kapsamlı bir eğitim ve deneyim kazandırmayı hedeflemektedir.

İŞBİRLİĞİ

Birebir mentörlük kampının yanı sıra proje kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda hizmetlerine başvurmak üzere 10’a yakın organizasyonla da işbirliği sağlanmıştır.

KAYNAK

Cyberpark bu program kapsamında 12 yıllık bilgi birikiminin yanı sıra, tamamen bu proje için rezerve edeceği yaklaşık 1000m2 lik çalışma alanı ile fiziki altyapı olarak da güçlü bir kaynak sunmayı hedeflemektedir.

NEDEN CYBERPARK?

item
DENEYİM
item
EĞİTİM
item
İŞBİRLİĞİ
item
KAYNAK
img

Cyberpark M.A.R.K.A

Cyberpark M.A.R.K.A projesinin öne çıkan özellikleri

ico

BAŞARISI ONAYLANMIŞ

ico

TECRÜBEYE DAYALI

ico

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ

ico

KAPSAYICI

ico

ZENGİN FİZİKSEL İMKANLARA SAHİP

ico

GİRİŞİMCİ ÖZELİNDE ZAMANLANMIŞ

ico

ETKİLEŞİMLİ & KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ

ico

UZUN VADELİ & ULUSAL HEDEFLERE ODAKLI

BAŞVURU KRİTERLERİ

Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun

Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok on yıl önce almış kişiler

Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olanlar

Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almayanlar

Mentörlük Kampları

Sadece bu proje için tanımlanmış olmayıp, daha önceleri girişimci aday adaylarına yönelik olarak başka vesileler ve başka çerçevelerde başarı ile yürütülmüş; hem eğitmenler hem de verilen hizmetlerin kalitesinin ispatlandığı programlardır. Toplu Genel Eğitim olarak kurgulanan eğitimin bir benzeri, 2014 yılında 1512 1. Aşama başvuruları için düzenlenmiş ve o yıl düzenlenen tüm eğitimler arasında en yüksek başarı oranına sahip olmuştur. Benzer şekilde RMI (Rocky Mountain Innosphere), CYBERPARK Hızlandırıcı Programı CAP (CYBERPARK Accelerator Program) kapsamında CYBERPARK ile bir yılı aşkın süredir birlikte çalışmakta olup, bu kapsamda hizmet alan girişimcilerin “şimdiye kadar katıldığım en başarılı kuluçka programı” şeklinde nitelendirdiği bir destek programı sunmaktadır. Viveka ise girişimcilik ekosisteminde alanında isim yapmış bir kuruluştur. Türkiye’nin dört bir yanında girişimcilik kampları düzenleyen, kendileri de birer girişimci olan yetkin, motive ve dinamik bir ekip olarak bu alanda hizmet verebilecek az sayıda “nitelikli” kuruluştan biridir.

Grup A

VİVEKA

price user
 • İnkübasyon ve hızlandırıcı programları yürüten bir bağımsız hızlandırıcı merkezi olarak, girişimci ekosisteminde isim yapmış bir kuruluştur. Türkiye’nin dört bir yanında girişimcilik kampları düzenleyen, kendileri de birer girişimci olan yetkin, motive ve dinamik bir ekip olarak bu alanda hizmet verebilecek az sayıda “nitelikli” kuruluştan biridir.
Grup B

RMI

price user
 • 2 yıla yakın bir süredir Türk girişimcilerinin tespit edilmesi ve potansiyelinin artırılması hedefiyle yürütülen CYBERPARK Hızlandırıcı Programı’nın (CAP) temel aktörü olan RMI, ABD merkezli, araştırma, danışmanlık, mentörlük, yayın ve eğitim faaliyetleri ile ilgilenen bağımsız ve kâr amacı gütmeyen bir kuluçka merkezi olarak faaliyet göstermektedir.

CYBERPARK M.A.R.K.A ZAMAN ÇİZELGESİ

2017'da gerçekleşecek Cyberpark M.A.R.K.A programının detaylarını aşağıda görebilirsiniz.

1
2
3
4
img

BAŞVURU KABUL

1. Başvuru Dönemi kapanmıştır

2. Çağrı Başvuru Dönemi son gün: 30 Haziran 2017

DEĞERLENDİRME VE EĞİTİM KABUL

2.Çağrı Dönemi için Ön Değerlendirme Komisyonu: Temmuz 2017 (İlk hafta olması planlanmaktadır)

Eğitim Dönemi: Temmuz-Ağustos 2017

TÜBİTAK Paneller:Eylül-Kasım 2017

*Eğitim takviminin detayları ilerleyen günlerde açıklanacaktır.

TOPLU GENEL EĞİTİM I

Tarihler Açıklanacak

CYBERPARK

 • Şirket Kurma ve TGB – Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teşvikleri

Bilkent TTO - Esra Ayhan Çakır

 • Fikri Mülkiyet Hakları – Temel kavramlar

PROGEDA

 • Finansal Kaynaklara Erişim

SU Hukuk- Avukat Seyfettin Uzunçakmak

 • İş ve Ticaret Hukuku

TOPLU GENEL EĞİTİM II

Tarihler Açıklanacak

Dr. Örsan Örge - Temel Girişimcilik Kavramları

 • İş modeli kavramı
 • İş modeli kanvasının temel bileşenleri
 • Uygulamalı iş modeli hazırlama çalıştayı>
 • İş modeli piyasa bağlamı
 • Değer zinciri, rekabet ve pazar analizi
 • İş modelinden iş planına geçiş
 • Temel iş planı bileşenleri
img
img

BİREBİR MENTÖRLÜK KAMPLARI

Tarihler Açıklanacak

Viveka & RMI
Şirketleşme projelendirme, takım kurma, iş fikri doğrulaması, potansiyel müşterilerin tanımlanması, adayların saha çalışmalar, soru-cevap seansları, pazar analizi (T2M:Technology to Market Analizi), ihtiyaç ve problemlerin tespiti, iş fikrinin sunduğu çözümlerin anlatımı,uygulanabilirlik testi sonuçlarına göre teknik, idari, ticari vb. konularda uygun danışmanlarla bir araya gelme, sonuçlara göre gerekli revizyonların iş planına yansıtılması.

UYGULAMALI İŞ PLANI & KAMPI

Uygulamalı İş Planı Sunum Teknikleri

 • Viveka

İş Planı Yazma Kampı

 • Dr. Örsan Örge
 • Viveka
 • RMI

İş Planı Teslimi

Tarihler Açıklanacak

TÜBİTAK SUBMIT

Tarihler Açıklanacak

NİHAİ DEĞERLENDİRME

Tarihler Açıklanacak

BÜTÇE + FINE TUNING

Tarihler Açıklanacak

img

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • KİMLER BAŞVURABİLİR?

  Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından mezun veya 2. Aşama başvuru tarihinden önce mezun olabilecek,
  Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun
        Kişiler aşağıda belirtilen şartları taşımaları halinde başvurabilecektir;
  Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok on yıl önce almış kişiler,
  Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olmak,
  Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

 • AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARI BAŞVURABİLİR Mİ?

  Hayır, başvuramaz.

 • YÜKSEK LİSANS / DOKTORA MEZUNİYETİ YA DA ÖĞRENCİLİĞİ İÇİN HERHANGİ BİR KISITLAMA VAR MIDIR? (TEZLİ, TEZSİZ, İKİNCİ ÖĞRETİM, VB...)

  Hayır, herhangi bir kısıtlama yoktur, herhangi bir lisans üstü program öğrencisi ya da mezununun başvuru (diğer şartarı yerine getirmek koşuluyla) kabul edilmektedir.

 • ŞİRKET ORTAĞI OLAN KİŞİLER PROGRAMA BAŞVURABİLİR Mİ?

  Hayır, başvuramaz. Başvuru yapılan tarihte herhangi bir şirketin ortaklık yapısında olan kişiler programa başvuramaz. Başvuru öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılması durumunda başvuru yapılabilir.

 • DAHA ÖNCE BİR ŞİRKETTE ORTAKTIM AMA ŞU ANDA DEĞİLİM, BAŞVURABİLİR MİYİM?

  Evet, başvuru tarihi itibariyle ortaklığınızın olmaması yeterlidir.

 • PROJE AYNI OLSA BİLE 1. AŞAMA VE 2. AŞAMA BAŞVURU SAHİPLERİ AYNI OLMAK ZORUNDA MI? YOKSA EKİP İÇERİSİNDEN (ŞİRKET ORTAĞI OLMAYAN) BİR BAŞKA KİŞİNİN ADINA 2. AŞAMAYA BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

  Evet, aynı proje ile iki aşama devam ediyor. İlk aşama iş fikri başvurusu ve değerlendirmesi, ikinci aşama iş planının başvurusu ve değerlendirilmesi şeklindedir. Başvuru sahibi de her iki aşamada aynı kişi olmalıdır.

 • AYNI ÇAĞRI DÖNEMİNDE BİRDEN FAZLA İŞ FİKRİ İLE BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

  Hayır, yapılamaz. Aynı çağrı döneminde tek bir iş fikri ile başvuru yapılabilir.

 • AYNI ÇAĞRI DÖNEMİNDE AYNI İŞ FİKRİ İLE BİRDEN ÇOK UYGULAYICI KURULUŞA BAŞVURU YAPILABİLİR Mİ?

  Başvuru aşamasında birden çok uygulayıcı kuruluşa başvuru yapılabilir evet ama ön başvurular açıklandıktan sonra bir tanesini seçip ona devam etmelisiniz.

 • İŞ FİKRİ BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

  Başvurularınızı 30 Haziran 2017 tarihine kadar biggmarka.cyberpark.com.tr adresinden yapabilirsiniz.

 • ÇAĞRILAR, HANGİ TARİHLERDE AÇILIR?

  10 Nisan - 30 Haziran 2017 biggmarka.cyberpark.com.tr

 • EĞİTİMLER TOPLU OLARAK MI VERİLECEK? NE KADAR SÜRECEK?

  Cyberpark BİGG MARKA eğitimlerinden bir kısmı toplu verilecektir, diğer bir kısım ise birebir mentörlük kampı olarak devam edecektir. Genel eğitimler ve birebir mentörlük süreçleri toplam 3 hafta kadar sürmektedir. Cyberpark BİGG MARKA programı takvimi için tıklayın.

 • İŞ FİKRİ KONULARINDA SINIRLAMA VAR MIDIR?

  Hayır, yoktur. Programa her alandan teknoloji odaklı yenilikçi iş fikirleri sunulabilir. Fikrinizin test etmek için http://bigg.tubitak.gov.tr/'de bulunan küçük "İş Fikri Testi"ni kendinize uygulayabilirsiniz.

 • CYBERPARK BİGG MARKA EĞİTİMLERİNE DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?

  Cyberpark BİGG MARKA programına kabul edildikten sonra eğitime yüzde yüz devam zorunlu değildir. Ancak, piyasa değeri yaklaşık 10.000 TL olan eğitimimize katılmanız önerilmektedir. 2. Aşama için iş planlarınızın değerlendirelme eceği değerlendirme komisyonundaki puanınızı eğitimler sırasında mentörlerinizin verdiği puanlar da etkileyecektir. Eğitime devamsızlık gösterenler kamp sonu değerlendirmede diğer ekiplere oranla dezavantajlı bir durumda olacaklardır.

 • HEM T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI HEM DE TÜBİTAK’TAN, AYNI YA DA FARKLI İŞ FİKRİ İLE SERMAYE DESTEĞİ ALINABİLİR Mİ?

  Hayır, alınamaz. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teknogirişim sermayedesteği almış kişiler iş fikri başvurusunda bulunamaz.

 • CYBERPARK BİGG MARKA’DA VERİLECEK GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNDE HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDEYECEK MİYİM?

  Hayır,Girişimci adaylarına, başarısı kanıtlanmış eğitimler keyifli ve konforlu çalışma ortamlarıyla tamamı ücretsiz olarak verilecektir.

 • EĞİTİMLER NEREDE OLACAKTIR?

  Tüm eğitim ve mentörük hizmetleri Bilkent Cyberpark B Blokta gerçekleşecektir.

 • ŞİRKET KURULUŞ GİDERLERİNDE HERHANGİ BİR İNDİRİM / MUAFİYET UYGULANIR MI?

  Hayır, uygulanmaz. 2. aşamada destek alacak girişimci için, Ticaret Odaları ve Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde, şirket kuruluş giderlerinde uygulanan bir muafiyet yoktur. Bir takım kuruluş giderleri 1512 Programı 2. Aşama kapsamında destek kapsamında olacaktır.

İLETİŞİM

Bizimle iletişime geçin.

Adres

Cyberpark, Cyberplaza No:4/B Kat 1, Bilkent 06800 ANKARA