biggmarka@cyberpark.com.tr
+90 312 265 00 40

1. Başvuru

Girişimciler BiGG MARKA web sitesi üzerinden iş fikri başvurularını eksiksiz tamamlarlar.

2. Eğitim

Girişimciler iş modeli, pazar ve yenilikçilik gibi alanlarda farklı eğitimlere katılım gösterirler.

3. Mentorluk Kampları

Girişimciler mentorluk kamplarında mentorlarla birebir görüşmeler gerçekleştirir.

4. İş Planı Teslimi

Girişimciler iş fikrinin yenilikçi yönü, pazar ve yapılabilirliği anlatan iş planını teslim eder.

BiGG Nedir?

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG); girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürerek 450.000 TL sermaye desteği ile şirketleşmelerine olanak sağlamaktadır. Program başvuruları Uygulayıcı Kuruluşlardan üzerinden gerçekleşmekte ve girişimcilerin iş fikri başvurularını toplanması ile değerlendirilmesi, başarılı bir girişime dönüşmesi için iş planı hazırlama desteği verilmesi de Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Bilkent CYBERPARK , Konya Teknokent ve Pamukkale Teknokent iş birliğinde 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arıtılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında açılan çağrı sonucu seçilen ve 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programının 1. aşama faaliyetlerini yürütecek Uygulayıcı Kuruluşlar arasında yer almaktadır.

Neden BİGG MARKA?

BiGG MARKA, bugüne kadar 86 girişimcinin toplam 15.3 Milyon TL hibe almasına destek oldu! Bir çok girişimci adayının hayallerini gerçekleştirmesine destek olan BiGG MARKA, teknoloji tabanlı iş fikri olan tüm girişimci adaylarını bekliyor! Programda temel girişimcilik eğitimleri, birebir ve online iş geliştirme mentorlukları, sektör uzmanlarından dikey mentorluklar, yatırımcı görüşmeleri ve tasarım ile ön prototipleme destekleri bulunmaktadır. Tamamen girişimci ihtiyacına yönelik kurgulanan BİGG MARKA ile iş fikrinizi nitelikli birer iş planına dönüştürebilirsiniz.

Neden CYBERPARK?

Bilkent CYBERPARK, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Bilkent Üniversitesi ve Bilkent Holding tarafından 2002 yılında kurulmuş olup Türkiye’nin ilk özel üniversite teknokentidir. Bilkent CYBERPARK, çeşitli sektörlerde alanında lider 250 Ar-Ge firması, 5 Araştırma Merkezi, 1 mikro nanoçip fabrikası, 4000’e yakın personeli ve 115.000 m2 kapalı alanı ile Türkiye’nin en büyük teknoparklarından biridir ve teknoloji tabanlı girişimcilik ekosisteminde önemli bir yere sahiptir. Bilkent CYBERPARK, 20 yıllık kuluçka tecrübesi ile BİGG MARKA programında, girişimci özelinde kurgulanmış hizmetleri ile girişimcilere destek olmaktadır.

Haberler

Başvuru Koşulları

Programa ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerin;

- Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,

- Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi,

aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde Programa başvurabilecektir;

- Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,

- Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

Çağrı Konusu ve Kapsamı

Çağrı kapsamında, aşağıda belirtilen "Yeşil Büyüme" alanlarında yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecektir. BiGG Programı, girişimciliğin özendirilmesini ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlamaktadır. 

i. İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar

ii. Temiz ve Döngüsel Ekonomi

iii. Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı

iv. Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım

v. Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım

 

TÜBİTAK 1512 BİGG 2022-2 çağrı dokümanını okumak için lütfen tıklayınız.

Girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, fikir sürecinden ticarileşebilir bir model oluşturma yolunda gerekli olan tüm temel girişimcilik eğitimleri, BİGG MARKA programının uzman eğitmenleri tarafından sağlanmaktadır.

  • Teknoloji Girişimciliği ve İş Modeli Eğitimi
  • İş Planı Oluşturma Eğitimi
  • Etik Kurul Süreci Eğitimi
  • Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimi
  • Şirket Kurma ve TGB Teşvikleri Eğitimleri
  • İş ve Ticaret Hukuku Eğitimi
  • Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi
  • TÜBİTAK BİGG İş Planı, Bütçe ve Finansal Planlama Eğitimi
  • Workshoplar

 

Sadece bu proje için tanımlanmış olmayıp, daha önceleri girişimci aday adaylarına yönelik olarak başka vesileler ve başka çerçevelerde başarı ile yürütülmüş; hem eğitmenler hem de verilen hizmetlerin kalitesinin ispatlandığı programlardır. Temel Girişimcilik eğitimleri ile başlayan bu süreç fikri mülkiyet hakları, etik kurul süreci ve şirketleşme eğitimleri ile devam etmektedir. Bu eğitimlerin ardından başlayan birebir mentorluk kamplarında iş fikri, teknoloji ve müşteri doğrulama üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır. İş planı yazma kampı ile birlikte bütçeleme ve sunum eğitimleri de girişimci adaylarına sağlanarak başarılı iş planları oluşturulmaktadır.

Tüm bu süreçte birebir iş geliştirme mentorlukları alanında uzman ve deneyimli mentor ekibi tarafından sağlanmaktadır. 

 

Alanında uzman, sektör lideri firmalar tarafından sağlanacak olan dikey mentorluklar eşliğinde iş planı yazma kampında girişimcilere destek verilecektir. 

Yürüttüğümüz başarılı uluslararası programlarla birlikte edindiğimiz network’u tüm girişimci adaylarına açmakla birlikte, global pazarı hedefleyen girişimcilere global mentorlara ulaşım olanağı sunulmaktadır. Bölgemizde yer alan 60’ı kuluçka toplamda 250 Ar-Ge firması yer almaktadır. Bu firmalardan, girişimcilerle deneyimlerini paylaşabilecek, alanında uzman, yatırım almış deneyimli ekipler tarafından mentörlük desteği sağlanmaktadır.

 

BİGG MARKA programı kapsamında girişimcilere birebir/online teknik mentorluklar, ön prototipleme ve tasarım desteği sağlanmaktadır.

 

      

İş planı yazma kampı sürecinde, prototip aşamasını tamamlamış ve iş planlarına ivme kazandırmış olan girişimcilerin yatırımcı görüşmelerinde deneyim kazanmalarını sağlamak ve ilerleyen süreçlerde ticarileşme süreçlerine destek olmak amacıyla yatırımcı görüşmeleri gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin önde gelen yatırımcılarından DCP, Inventram, Collective Spark, Vestel Ventures ve Startupfon ile iş birlikleri gerçekleştirilmiştir.